Wielkość liter:

Kontrast:

Oferta usług medycznych

Fizjoterapia

  1. Zasady zapisu na rehabilitację – w zakładce DLA PACJENTA / Informacje
  2. Numery telefonów kontaktowych i adresy mailowe  w zakładce KONTAKT
  3. Do zadań Pracownia fizjoterapii, Zespołu rehabilitacji domowej, Ośrodka /oddziału rehabilitacji dziennej należy:
  • wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych na zlecenia lekarza,
  • realizacja wizyt fizjoterapeutycznych,
  • dobieranie, zlecanie wyrobów medycznych oraz nauczanie posługiwania się wyrobami medycznymi,
  • prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej,
  • wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii,
  • nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)