Wielkość liter:

Kontrast:

Oferta usług medycznych

Świadczenia położnej POZ

  1. Numery telefonów kontaktowych i adresy mailowe  w zakładce KONTAKT.
  2. Do zadań położnej POZ należy świadczenie kompleksowej opieki  położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej nad populacją objętą opieką, w tym:
  • edukacja w zakresie planowania rodziny;
  • opieka w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
  • opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
  • opieka w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
  • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
  • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie
  • opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia.
Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)