Wielkość liter:

Kontrast:

Oferta usług medycznych

Opieka długoterminowa

  1. Numery telefonów kontaktowych i adresy mailowe  w zakładce KONTAKT.
  2. Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta należy:
  • świadczenia podstawowe do objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową (kwalifikacja pacjenta),
  • świadczenia w zakresie edukacji i promocji zdrowia,
  • świadczenia higieniczno-pielęgnacyjne w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  • świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  • świadczenia usprawniające w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  • świadczenia diagnostyczne w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  • wsparcie organizacyjne w zakresie korzystania ze świadczeń systemu opieki zdrowotnej i socjalnej w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)