Wielkość liter:

Kontrast:

Oferta usług medycznych

Świadczenia pielęgniarki POZ

  1. Numery telefonów kontaktowych i adresy mailowe  w zakładce KONTAKT.
  2. Do zadań pielęgniarki POZ należy świadczenie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takich jak:
  • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
  • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
  • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
  • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności  psychofizycznej w wyniku choroby.
Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)