Wielkość liter:

Kontrast:

Dla Pacjenta

Zasady zapisu do lekarzy specjalistów, na rehabilitację

 1. Pacjent zobowiązany jest zgłosić do Przychodni z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 2. Pracownicy rejestracji po weryfikacji danych pacjenta w systemie informatycznym e-WUŚ lub po złożeniu przez pacjenta stosownego oświadczenia na piśmie - określają jego prawo do bezpłatnej pomocy lekarskiej.
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy Przychodni.
 4. Jeżeli świadczenia nie mogą być udzielone w dniu zgłoszenia, Przychodnia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) ma obowiązek wskazać pacjentowi inny termin ich wykonania i umieścić pacjenta na tzw. liście oczekujących (ogólne zasady w zakładce Zasady zapisu do kolejki oczekujących).
 5. Zapis na listę oczekujących  jest możliwy na podstawie skierowania (e-skierowania) przekazanego do Przychodni:
  • osobiście, przez osoby trzecie, telefonicznie:
   • do Rejestracji Przychodni (dotyczy skierowań do lekarzy specjalistów, na badania) w godz. 7.00-20.00; na numery telefonów:
    - 22 825-14-70,
    - 22 825 22 13.
   • do Gabinetu Fizykoterapii (dotyczy skierowań na rehabilitację ambulatoryjną i do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej) w godz. 8.00-19.00; na numer telefonu 22 825 56 09,
   • do Sekretariatu Przychodni (dotyczy rehabilitacji w domu pacjenta) w godz. 8.00-16.00; na numer telefonu 22 825 54 09,
    poprzez podanie 4-cyfrowego kodu i nr PESEL pacjenta,
   • pocztą, na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANA, ul. Batorego 31a, 02-591 Warszawa,
  • e-mailem na adres: sanasc@wp.pl; sanarecepta@wp.pl,
  • poprzez e-rejestracje.
 6. Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, także w warunkach domowych, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność.
 7. Pacjent przyjmowany jest w gabinecie lekarskim lub fizjoterapeutycznym, według kolejności.
 8. Pacjent zgłaszający się na przeprowadzenie badań, na które otrzymał skierowanie zobowiązany jest stawić się na nie przygotowany, zgodnie z zaleceniem lekarza.
Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Poznaj naszą przychodnię lekarską na Mokotowie.
Umów wizytę

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)