Wielkość liter:

Kontrast:

Dla Pacjenta

Zasady zapisu do kolejki oczekujących

Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkiem ustawowym i ma na celu zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne są udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli świadczenia nie mogą być udzielone w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) ma obowiązek wskazać pacjentowi inny termin ich wykonania i umieścić pacjenta pierwszorazowego na tzw. liście oczekujących.  Prowadzenie wpisów na listy oczekujących odbywa się na bieżąco, a więc umieszczanie pacjenta na liście następuje w dniu zarejestrowania skierowania w Przychodni.

W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania są publikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie internetowej terminyleczenia.nfz.gov.pl .

Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Poznaj naszą przychodnię lekarską na Mokotowie.
Umów wizytę

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)