Wielkość liter:

Kontrast:

Dla Pacjenta

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej za pośrednictwem lekarza z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć.
 2. Dokumentację medyczną udostępnia się:
  • pacjentowi lub
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub
  • osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma:
  • osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub
  • osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowy lub
  • osoba bliska, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu za życia pacjent.
 4. W celu upoważnienia osoby do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz udostępniania dokumentacji medycznej pacjent składa pisemne oświadczenie (obowiązujące formularze dostępne są z zakładce DLA PACJENTA / FORMULARZE DO POBRANIA). Pacjent może złożyć stosowne upoważnienie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
 5. Jeżeli pacjent nie chce upoważniać nikogo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz udostępniania dokumentacji medycznej składa pisemne oświadczenie (obowiązujące formularze dostępne są z zakładce DLA PACJENTA / FORMULARZE DO POBRANIA).
 6. Pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba upoważniona do otrzymywania kopii dokumentacji medycznej zwraca się do Przychodni za pośrednictwem Rejestracji z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek może być złożony w formie ustnej, pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu wnioskodawca może skorzystać z formularza „Wniosek o wydanie kopii/odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej”, dostępne są z zakładce DLA PACJENTA / FORMULARZE DO POBRANIA).
 7. Termin realizacji wniosku – niezwłocznie – nie później niż 5 dni od daty złożenia wniosku
 8. Odbiór dokumentów – w Rejestracji Przychodni. Istnieje również możliwość przekazania dokumentów przesyłką pocztową poleconą za potwierdzeniem odbioru (w tym przypadku doliczany jest dodatkowo koszt przesyłki, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pocztowych).
 9. Cena za sporządzenie kserokopii lub wydruku jednej strony dokumentacji medycznej wynosi  0,20 zł brutto.
 10. Cena za sporządzenie wyciągu lub odpisu jednej strony dokumentacji medycznej wynosi  7 zł brutto.
 11. Uwaga: Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nieodpłatnemu udostępnieniu podlega pierwsza kopia przetwarzanych danych. 
Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Poznaj naszą przychodnię lekarską na Mokotowie.
Umów wizytę

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)