Wielkość liter:

Kontrast:

Dla Pacjenta

Udzielanie świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Prawo do świadczeń poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących posiadają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Dawcy Przeszczepu (tylko w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej)
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • Osoby posiadające orzeczenie potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności (tzn. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia uznane za równorzędne z  nim zgodnie z ob. przepisami prawa)
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Ww. osoby są zobowiązane do okazania oryginału i pozostawienia w dokumentacji medycznej kopii dokumentu potwierdzającego przysługujące im uprawnienia.

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących (w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia).

Prawo do konsultacji lekarskich bez skierowania w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - AOS (nie dotyczy Poradni Rehabilitacyjnej) – posiadają:

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (obowiązuje od
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Poznaj naszą przychodnię lekarską na Mokotowie.
Umów wizytę

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)