Wielkość liter:

Kontrast:

Dla Pacjenta

Prawa pacjenta

Pacjenta ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. informacji o swoim stanie zdrowia,
 3. zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, szczególności z jego stanem zdrowia,
 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 9. poszanowania życia prywatnego oraz rodzinnego,
 10. opieki duszpasterskiej,
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, 
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl.

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA

Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Poznaj naszą przychodnię lekarską na Mokotowie.
Umów wizytę

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)